ตัวปิดรอยต่อ & คิ้ว  : 

จมูกบันไดเรืองแสง

จมูกบันไดเรืองแสงจากอลูไซท์ (Aluminator) สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพื้นและเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยพื้นได้อีกด้วย

มันให้ความส่องสว่างในตัวเองหลังจากที่ชาร์จเต็มนานถึง 8 ชั่วโมง ตัวส่องสว่างจะทำหน้าที่เป็นไฟทางออกสุดท้าย หลังจากพลังงานไฟฟ้าสำรองของทางออกฉุกเฉินหมดลง
 • Product
  Code Drawing
  SN-1G-7033
  SN-1G-4523
  SN-1G-105
  SN-1G-7512
 • Product
  Code Drawing
  SN-1G-7033
  SN-1G-4523
  SN-1G-105
  SN-1G-7512