ตัวปิดรอยต่อ & คิ้ว  : 

กรุยเชิงเรืองแสง และขอบผนัง

กรุยเชิงเรืองแสง เป็นอุปกรณ์ทีสำคัญสำหรับพื้น เช่น เป็นเครื่องหมายตามแนวบัวเชิงผนัง สำหรับทางออกฉุกเฉินให้ความสว่างในตัวเองได้นานถึง 8 ชั่วโมง หลังจากได้รับแสงอย่างเพียงพอ ตัวเรืองแสงทำหน้าที่เป็นไฟทางออกสุดท้ายในระหว่างที่ไฟฟ้าสำรองหมดลง

โดยใช้เทคโนโลยี dual extrusion ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบอย่างครบถ้วนสำหรับความสามารถในการส่องสว่างในตัวเอง และเป็นไปตามมาตรฐานอเมริกา ASTM E 2073-07
  • Product
    Code Drawing
    LL-1G-100
  • Product
    Code Drawing
    LL-1G-100