ตัวปิดรอยต่อ & คิ้ว  : 

ตัวปิดรอยต่อสำหรับพื้นระดับเดียวกัน

ตัวปิดรอยต่อสามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับพื้นทุกประเภท ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการจราจรทางเท้า
ด้วยการปิดช่องว่างระหว่างพื้น ไม่ว่าพื้นจะอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกัน ตัวปิดรอยต่อยังมีไว้สำหรับพื้นต่างระดับ เพื่อให้รถเข็นสำหรับผู้พิการ (wheel chair) หรือรถเข็นอื่นๆ (Trolley) ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย
 • Product
  Code Drawing
  CV-A3124
  CV-A4713
  CV-AD006
  CV-AD002
  CV-AD008
 • Product
  Code Drawing
  CV-A3124
  CV-A4713
  CV-AD006
  CV-AD002
  CV-AD008