เกี่ยวกับเรา

อลูไซท์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดย Mr. Loh Lay Tee วิศวกรเครื่องกลระดับ มืออาชีพจากมหาวิทยาลัยแคนเทอนิวซีแลนด์ ที่ได้ใช้เวลากว่า 20 ปีใน อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

จากการหลอม การหล่อ การรีด การม้วนเพื่อผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ กว่าปีที่ผ่านมา Mr.Loh ได้ดำเนินบทบาทผู้นำในอุตสาหกรรมข้ามทวีปที่ โคมัลโค้ อาร์แอนด์ดี เมลเบิร์น (ซึ่งขณะนี้เป็น ไรโอ้ ทินท์โต้), New Zealand Aluminium Smelting,Commonwealth Aluminium ที่อเมริกา และ Hertwich Engineering ที่ออสเตรีย (ส่วนหนึ่งของเยอรมัน SMS กลุ่ม) Mr.Loh ยังมีการจัดพิมพ์เอกสารทางเทคนิคหลายประการ ใน การประชุมเทคโนโลยีการหล่อ “Australasian Asia-Pacific Casting” ที่ซิดนีย์ ครั้งที่ 4
Alusite เริ่มต้นจากมีคนทำงานที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเพียงแค่ 8 คน ในปี 2007 บริษัทได้เติบโตขึ้นจนมีแรงงานทั้งหมด 200 คน ครอบครองพื้นที่ 4000 ตาราเมตร และ ส่งออกไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก
ด้วยการทำงานอย่างหนัก ความซื่อสัตย์ และการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ เราพยายามอย่าง หนักที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำกำไร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราถ่ายทอดคำพูดของเราไปสู่การปฏิบัติ โดยเราสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างๆใน ประเทศไทย และจัดให้มีทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของพนักงานของเรา
ด้วยหลักการข้างต้น เรามุ่งมั่นที่จะทำงานออกมาให้เป็นเอกลักษณ์เพื่อสังคม ไม่เพียงแค่การ เจริญเติบโตหรือเงิน แต่ยังเคารพทุกฝ่ายและความสามารถที่จะสร้างควมพึงพอใจให้ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้วย