กรุยเชิง

(Listello)

ขอบอลูมิเนียมลักษณะเส้น สามารถนำมาใช้ระหว่างกระเบื้องหรือเป็นขอบจบรายละเอียด กรุบเชิงของอลูไซท์มีคุณลักษณะที่จะช่วยยกระดับให้กระเบื้องบนผนัง
เมื่อเทียบกับขอบกระเบื้องเซรามิกแบบดั้งเดิม Listello หรือขอบอลูมิเนียมให้ความเป็นสง่า ประหยัด และง่ายต่อการติดตั้งมากกว่า ทั้งยังช่วยปกปิดการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย

listello ให้การปิดขอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระจกห้องน้ำ เรามีสีให้เลือกเพื่อให้ตรงกับกระเบื้องเซรามิกหรือหินอ่อนของคุณ

LA108

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(30)-alusite

Hair Line Finish 30

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

(E101)-alusite

Glossy Black E101

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LA208

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(30)-alusite

Hair Line Finish 30

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LA100

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LA250

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(30)-alusite

Hair Line Finish 30

(31)-alusite

Bright Silver 31

Matt-Black

Matt Black 14

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LEA108

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LEA208

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

LC106

รูปแบบสินค้า

Aluminium Listello & Border Alusite

ตัวอย่างการใช้งาน

Aluminium Listello & Border Alusite

สี

(01)-alusite

Matt Silver 01

(03)-alusite

Matt Dull Gold 21

(31)-alusite

Bright Silver 31

(34)-alusite

Bright Gold 34

Glossy-Black-E101

Matt Black 14

ดาวน์โหลด

Drawing AutocadData SheetDrawing PDF

การใช้งาน

1) รอยต่อ กระเบื้อง – ไม้ บนผนัง

2) รอยต่อ กระเบื้อง – กระเบื้อง บนผนัง

 

จุดเด่น

1) ช่วยจบงานตกแต่งหรือแบ่งพื้นที่ของผนัง

2) ผลิตจาก อลูมิเนียมเกรด 6063 T5 ตามมาตรฐาน European Norm EN573-3,EN755-2 และมาตรฐานอเมริกา ASTM B221

3) มีฟิล์มป้องกันรอยระหว่างการติดตั้ง

ความยาวของสินค้า

ขนาด (mm)
สินค้า 1000 2000 2500 2700 3000

LA108

LA208

LA100

LA250

LEA108

LEA208

LC106